Branş Derslerimiz

YABANCI DİL

YABANCI DİL

YABANCI DİL

Neden erken yaşta yabancı dil eğitimi? Çocuğun birinci dilde gelişimini tamamlamasının ardından ya da birinci dil gelişimi ile eş zamanlı olarak erken yaşta öğrenilemeye başlanan yabancı dilin hem bilişsel hem de kavramsal açıdan daha kalıcı olduğu çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Bu yüzden okul öncesi dönemde paralel giden bir eğitim ile çocuklarda yabancı dil algısı oluşmaya ve gelişmeye başlayacaktır.

SATRANÇ

SATRANÇ

SATRANÇ

Zihinsel ve sosyal gelişimde büyük katkı sağladığı bilimsel olarak da ispatlanmış satranç sporunun başlıca faydaları; konsantrasyon eksikliğini engellemek ,dikkat süresini uzatmak ve sabırlı olmasını öğretmektir. Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavramasını sağlar. Süratli ve doğru düşünebilmesine yardımcı olur, olayları daha doğru yorumlama yeteneğini geliştirir. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. Kendine güven duygusunun gelişmesine yardımcı olur. Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp, kavranmasına yardımcı olur. Araştırmacı olmasını ve bilginin önemini kavramasını sağlar. Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır. ”Neden?” sorusunu sorarak olayları kendi içinde sorgulamayı öğrenir. Mantıklı olmasını ve özeleştiri yapabilme özelliği kazanmasına yardımcı olur. Yaratıcı ve üretken olmasını sağlar. Başarıyı ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla elde edebileceğini öğrenir. Her ne koşulda olursa olsun mücadele etmeyi öğrenir.

YÜZME

YÜZME

YÜZME

Spor kişiye belirgin bir yaşam disiplini kazandırır. Bu yaşam disiplinini en iyi sağlayan sporlardan birisidir yüzme. Su direncine karşı yapılan bir spor olmasından dolayı tüm kas grubunu çalıştıran bir spordur. Yüzme hem genel dirence ve kas kuvvetine hem de çocukların bedensel ve ruhsal gelişimine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

JİMNASTİK

JİMNASTİK

JİMNASTİK

Anaokulumuzda Beden Eğitimi etkinlikleri öğrencilerin vücut koordinasyonlarını, esnekliğini ve kondisyonunu geliştirmeye yönelik hazırlanmış etkinlikleri içerir. Psikomotor alana ait becerilerini desteklemenin yanı sıra, öğrencilerin farkındalık duygusu ile sosyal becerilerini de geliştirmeyi hedefleyen bu etkinlikler çeşitli sportif oyunlar, temel jimnastik ve denge hareketleri ile zenginleştirilmektedir.

BALE

BALE

BALE

Kendini ifade edebilme, iç disiplin, sağlam bir öz güven gelişimi bale eğitiminin kaçınılmaz sonucudur.Fiziksel olarak esneklik ve zerafet kazanan çocuklarımız aynı zamanda da dinlendirilmiş bir zihinle derslerinde çok daha başarılı olmaktadır. Küçük yaşlarda alınan bale eğitimi çocuklarınızın bütün hayatında ışıldayan bir zerafet olarak kalacaktır.

GÖRSEL SANATLAR

GÖRSEL SANATLAR

GÖRSEL SANATLAR

Okul öncesi dönemde sanat eğitimi önemli bir role sahiptir. Görsel sanatlar çocukların gelişimlerini ve yaratıcılıklarını destekleyen içeriklere sahiptir. Sanat eğitimi çocuğun kendini tanımasını, başkalarıyla işbirliği yapmasını, çok yönlü düşünme ve problem çözme becerilerini desteklemekte, psikomotor alanda gelişimlerini sağlamaktadır.

MÜZİK

MÜZİK

MÜZİK

Anaokulumuzdaki müzik etkinliklerimizin temel amacı öğrencilerin müzik yoluyla kendilerini ifade etme becerilerine yardımcı olmak, müziğe dair yetenek ve becerilerini geliştirmeleri için uygun ortam sağlamaktır. Müzik, dans, drama, konuşma, hareket temelleri üzerine kurulmuş bir yöntem olan Orff yönteminin uygulandığı etkinliklerde, çağın müzikal zenginliğini öğrencilere aktaracak çeşitli tür ve stillerin tanıtıldığı uygulamalar da yer almaktadır.Öğrencilerimize müzik bilgi ve sevgisini kazandırmayı, gerçekleştirilen ritim grubu ile aidiyet duygusunu geliştirmeyi amaçlamaktadır.

PSİKOLOG - REHBERLİK

PSİKOLOG - REHBERLİK

PSİKOLOG - REHBERLİK

0-6 yaş döneminde oyun, çocukların sağlıklı gelişimi için çok önemli bir araçtır. Oyun sayesinde çocuklarımızın dünyayı nasıl anladıkları ve olayları nasıl yorumladıkları hakkında gerçekçi bilgilere ulaşırız. Bu nedenle okul öncesi dönemde psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışmalarında oyun bizim için çok önemli bir araçtır.

YARATICI DRAMA

YARATICI DRAMA

YARATICI DRAMA

Eğitimde yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Şunu söylemek mümkündür, insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

logo