Eğitim Programımız

Eğitim Programımız

MEB TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKULÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ EN TEMEL ÖZELLİKLERİNDEN BİRİ OYUN TEMELLİ OLMASIDIR.

Çocuk oyun aracılığıyla öğrenir, kendini ve içinde yaşadığı dünyayı oyunla tanır ve kendini en iyi oyun sırasında ifade eder, kritik düşünme becerilerini oyun içinde kazanır. Çocuğun dili oyundur; diğer bir deyişle oyun, çocuğun işidir. Programda kazanım ve göstergeler ele alınırken oyunun bir yöntem ve/veya etkinlik olarak kullanılması özellikle önerilmektedir. Oyun aracılığıyla öğrenme okulöncesi eğitim programının ve okul öncesi eğitiminin ayrılmaz parçası olarak görülmektedir. Kurumumuzda günlük akış içinde yer alan aktiviteler, oyunsu bir süreç içinde gerçekleştirilir.

Sınıflarımızda bulunan öğrenme merkezleri ile çocukların kendi zeka alanları doğrultusunda “karar verme, planını uygulama, değerlendirme” yapması desteklenir. Yaşayan bir sınıf atmosferinin sürdürülmesi hedeflenir.

 

GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI

 

MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ PROGRAMI TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI FORMATI

GÜNE BAŞLAMA ZAMANI

OYUN ZAMANI( öğrenme merkezlerinde oyun/açık havada oyun)

KAHVALTI, TEMİZLİK

ETKİNLİK ZAMANI (Bu sürede Türkçe, müzik, matematik, drama, oyun, fen, hareket, okuma yazmaya hazırlık ve sanat etkinlikleri ile alan gezisinden biri veya birkaçı yapılabilir. Etkinlikler tek başına veya bütünleştirilmiş olarak planlanabilir; bireysel, küçük veya büyük grup etkinlikleri olarak uygulanabilir. O gün bu etkinliklerden hangisinin/hangilerinin yapılacağına grubun gereksinimine, belirlenen kazanımlara ve ayrılan süreye göre karar verilmelidir. Etkinlik uygulamaları sınıf

içinde olduğu kadar açık havada da yapılmalıdır).

 

SOSYAL ETKİNİKLERİMİZ

 

Kurumumuzda okulöncesi eğitim programının günlük akışı içindeki etkinlikleri yanısıra; her çocuğun bireysel ihtiyaçları, gelişim ihtiyacı ve yaratıcılığı doğrultusunda geniş yelpazeli zengin sosyal etkinlikler, uzman eğitmenler tarafından karşılanır/sunulur/verilir.

 

İngilizce,Müzik,Satranç,Yaratıcı Drama, Jimnastik, Dans

 

BESLENME

 

Kurumumuzda çocukların gelişim ihtiyaçları doğrultusunda uzman tarafından aylık beslenme menüsü hazırlanarak, ailelerle paylaşılır.

logo